OZNÁMENÍ O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty "Výstavba posilovací stanice Kostomlaty".
Vyvěšeno dne 20.09.2019
Aktualizováno dne 22.09.2019
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty "Zateplení bytového domu čp.5".
Vyvěšeno dne 03.09.2019
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty "Dodávka a montáž oken v bytovém domě čp. 12".
Vyvěšeno dne 18.06.2019
Sejmuto dne: ---


Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty na akci "Komunitní centrum Kostomlaty pod Milešovkou - dodávka vybavení".
Vyvěšeno dne 05.12.2018
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty na akci "Oprava a konzervace severní a západní stěny hradu kostomlaty".
Vyvěšeno dne 03.12.2018
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty na akci "Přístavba jídelny ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou".
Vyvěšeno dne 23.03.2018
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava místní komunikace na parcele č. 172".
Vyvěšeno dne 4.1.2018
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ".
Vyvěšeno dne 4.1.2018
Sejmuto dne: ---


Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty na akci "Nakládání s odpadky v obci Kostomlaty pod Milešovkou - stavební část".
Vyvěšeno dne 7.8.2017
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malé hodnoty na akci "Nakládání s odpadky v obci Kostomlaty pod Milešovkou - dodávka kontejnerů".
Vyvěšeno dne 7.8.2017
Sejmuto dne: ---

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2/2016 na akci "Výměna sekčních šoupat a ventilů v Husově a Hlavní ulici".
Vyvěšeno dne 17.5.2016
Sejmuto dne: 6.6.2016

Obec Kostomlaty pod Milešovkou vyzývá k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2016 na akci "Vyhotovení průkazu energetické náročnosti budov v obecním majetku".
Vyvěšeno dne 23.3.2016
Sejmuto dne: 26.4.2016