OBECNÍ VYHLÁŠKY

Obec Kostomlaty pod Milešovkou - obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.
Vyvěšeno dne 3.4.2015
Bude sejmuto dne: 20.4.2015

Obec Kostomlaty pod Milešovkou - Obecně závazná vyhláška č.1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.
Vyvěšeno dne 7.1.2015
Sejmuto dne 23.1.2015

Obec Kostomlaty pod Milešovkou - obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - stanovení školského obvodu
Vyvěšeno dne 16.8.2013
Sejmuto dne: 2.9.2013

Obec Kostomlaty pod Milešovkou - obecně závazná vyhláška č.2/2012 - Požární řád obce.
Vyvěšeno dne 6.12.2012
Sejmuto dne: 22.12.2012

Obecně závazná vyhláška č.7/2009 o dani ze staveb.
strana 2

MS WordObecně závazná vyhláška č.6/2009 o místním polatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

MS WordObecně závazná vyhláška č.5/2009 o místním polatku ze vstupného.

MS WordObecně závazná vyhláška č.4/2009 o místním polatku ze psů.

MS WordObecně závazná vyhláška č.3/2009 o místním polatku z ubytovací kapacity.

MS WordObecně závazná vyhláška č.2/2009 o místním polatku za užívání veřejného prostranství.

Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků - příspěvků z rozpočtu obce (platnost od 15.1.2008).
strana 2

Vnitřní směrnice č. 3/2006 k poskytování informací

Obecně závazná vyhláška č.3/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci