ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán obce Kostomlaty pod Milešovkou (0,50 MB)

Územní plán obce Kostomlaty pod Milešovkou

Územní plán obce Kostomlaty pod Milešovkou - textová část (0,30 MB)

Výkres základního členění území (1,61 MB)

Hlavní výkres (20,03 MB)

Hlavní výkres - voda, kanalizace (2,39 MB)

Hlavní výkres - energo, spoje (2,51 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (0,83 MB)

Odůvodnění územního plánu obce Kostomlaty pod Milešovkou

Odůvodnění územního plánu obce Kostomlaty pod Milešovkou - textová část (0,36 MB)

Koordinační výkres (20,62 MB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2,32 MB)

Výkres širších vztahů (3,30 MB)