PODĚKOVÁNÍ
Obec Kostomlaty pod Milešovkou děkuje:

2019

Poděkování 2019


2018

Obci Světec za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.

Obci Ledvice za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.

Obci Bžany za poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.

Nadaci ČEZ za poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč - podpora projektu "Rozšíření kapacity ZŠ - vybavení nové učebny


2017

Poděkování


2016

Skupině ČEZ za poskytnutí finančního daru ve výši 126 445,-Kč za zakoupení Interaktivní tabule s pylonovým pojezdem a dataprojektorem pro ZŠ Kostomlaty".

Skupině ČEZ a.s. za poskytnutí Smlouvy o reklamě a propagaci ve výši 20 000,- Kč na tyto akce:

 • Dětský den
 • Muzikál Jakoubek


  2015

  Obec Kostomlaty p. Mil děkuje Ústeckému kraji za poskytnutí investiční dotace v roce 2015 k realizaci projektu "ZŠ Kostomlaty - rekonstrukce ÚT":
  Celkové výdaje: 1 389 505,99 Kč
  Dotace kraje: 231 000,- Kč
  Podíl obce: 1 158 505,99 Kč

  Obci Světec za poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,-Kč na zakoupení multilicence programů pro ZŠ Kostomlaty.

  Obci Ledvice za poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.

  Obci Bžany za poskytnutí finančního daru ve výši 70 000,-Kč na zakoupení pomůcek pro ZŠ Kostomlaty.

  Skupině ČEZ za poskytnutí finančního daru ve výši 200 000,-Kč za podporu projektu "Dílčí zateplení a rekonstrukce ÚT v ZŠ Kostomlaty".

  SD Chomutov za poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,-Kč za podporu projektu "Dílčí zateplení a rekonstrukce ÚT v ZŠ Kostomlaty".


  2014

  Obec Kostomlaty pod Milešovkou obdržela od a.s. ČEZ na reklamu a propagaci částku ve výši 30 000,- Kč na tyto akce:
  - Mikulášská nadílka a pásmo her s divadelním představením
  - Turnaj ZŠ ve florbale
  - Výstava děl žáků ZŠ a MŠ - Sport očima dětí

  Skupině ČEZ a.s.

  Obec Kostomlaty pod Milešovkou obdržela od a.s. ČEZ finanční dar ve výši 300 000,- Kč na podporu projektu – II.etapa zpřístupnění rozhledny v obci.


  Skupině ČEZ a.s.

  Obec Kostomlaty pod Milešovkou obdržela od a.s. ČEZ finanční dar ve výši 50 000,- Kč na podporu projektu – Dovybavení počítačové učebny v ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou


  Skupině ČEZ a.s.

  Obec Kostomlaty pod Milešovkou obdržela od a.s. ČEZ na reklamu a propagaci částku ve výši 75 000,- Kč na tyto akce:

 • Pásmo her a divadelní představení
 • Turnaj ZŠ v přehazované
 • Výstava děl žáků ZŠ a MŠ
 • Dětský den