ÚVOD

     Milí spoluobčané a čtenáři našich internetových stránek, prostřednictvím této prezentace Vám budeme přinášet aktuální informace o dění v obci, vyhláškách a jiných ustanoveních z jednání zastupitelstva obce Kostomlaty pod Milešovkou. Věříme, že Vám tyto stránky pomohou při vyhledávání důležitých informací týkajících se obce a že se radi budete na tyto stránky vracet.

Mgr. Eva Krejsková
starostka obce Kostomlaty pod Milešovkou


Prohlídka pamětihodností v Kostomlatech pod Milešovkou s průvodcem

     Pro větší skupiny lidí (např. školy, zájezdy apod.)      je možná prohlídka pamětihodností v Kostomlatech a to po předběžné domluvě na tel. 737 403 410, nebo na emailu: hrad.kostomlaty@seznam.cz


Kostomlaty - místo, kde žijeme

     Dovolte mi takovou malou úvahu o naší obci a jejím okolí, prostě o prostředí, kde žijeme. Jako občan i jako správce zdejších lesů mám možnost pozorovat, jak zde probíhá život, jak si dokážeme zpříjemnit chvíle volna a jak umíme budovat to, co nás obklopuje a co běžně užíváme.
     Letošní rok byl důležitým mezníkem v historii naší obce. Dokázali jsme společnými silami zpřístupnit věž naší dominanty - hradu Kostomlaty. Když vidím proudy lidí směřujících k naší nejznámější památce, místních i přespolních, mám dobrý pocit z toho, jak dobře se dokážeme jako obec prezentovat ve svém regionu. Bereme přitom jako samozřejmost, že naší obec, ležící na okraji průmyslového Podkrušnohoří, obklopují krásné lesy a nádherná krajina Českého středohoří. Opravdu můžeme být rádi za místo, kde žijeme, že máme v těsném sousedství našich domovů zelené plíce krajiny, vděčná místa odpočinku a procházek. Je málo podobných míst v republice, která jsou takto specifická a rozmanitá, jako právě krajina Českého středohoří.
     Poslední dobou je všeobecně zaznamenávána renesance turistického ruchu, lidé se rádi vrací do přírody, znovu objevují její krásy a zároveň památky, které bývají její součástí. V našem blízkém okolí je to mimo hradu Kostomlaty třeba Milešovka, Aloisova výšina, soustava rybníků pod hradem, Josefův kopec, nyní i právě opravovaná tereziánská mohyla u silnice do Milešova. Přímo v obci pak kostel sv. Vavřince, Kaplička Panny Marie pomocné, zámek apod.
     Když k tomu přičteme obsáhlou kulturní i sportovní činnost obyvatel naší obce, vychází mi z toho, že naše obec je opravdu dobrým místem k životu. Tolik aktivních spolků, jejichž hlavním znakem je dobrovolnost a chuť dělat něco pro druhé, je v tak malé obci dnes už asi unikátem.
     Pokud si toto uchováme i do budoucna a každý i jen nepatrným dílem přispějeme do společného konání, můžeme být hrdí na to, že v tak krásné obci s nádherným okolím můžeme žít.

Petr Bláha
revírník LČR a zastupitel
prosinec 2014

Kostomlaty pod Milešovkou