INFORMACE OBČANŮM

ČEZ - Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

OU Kostomlaty pod mil. - Malé lásky z Kostomlat a okolí

OU Kostomlaty pod mil. - ceny 2020

OU Kostomlaty pod mil. - porucha vodovodního řadu

DÚK - výluka

ČEZ - odstávka

Správa železniční dopravní cesty - uzavírka přejezdu

OU Kostomlaty pod mil. - Sběr nebezpečného odpadu

OU Kostomlaty pod mil. - Očkování psů

OU Světec - Výstava šikovné ruce našich občanů

ČEZ - plánovaná odstávka

OU Kostomlaty pod mil. - zápis z jednání ZO

OU Kostomlaty pod mil. - Prohlášení ZO

Lesy ČR - Den s lesy

OU Kostomlaty pod mil. - Pro případ ohrožení

MV - Informace pro občany České republiky

ČEZ - řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

MŠ Kostomlaty pod Milešovkou - uzavření MŠ

MŠ Kostomlaty pod Milešovkou - zápis

ČEZ - Plánováná odstávka dodávky energie

- Sběr nebezpečného odpadu

ČEZ - Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů

ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

OÚ Kostomlaty pod Mil. - Cena za odpady v roce 2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - Od čtvrtka 25.10.2018 se bude provádět výkop pro plynovou přípojku ve Školní ulici u základní školy. Ulice nebude průjezdná.

OÚ Kostomlaty pod Mil. - 13.10.2018 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu v době 8,40 -9,10 u obecního úřadu

OÚ Kostomlaty pod Mil. - zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku

MM Teplice - veřejná vyhláška - zákaz vstupu do lesa

Obec Světec - šikovné ruce našich občanů

OÚ Kostomlaty pod Mil. - změny ve vydávání občanských průkazů

OÚ Kostomlaty pod Mil. - změny ve vydávání řidičských průkazů

OÚ Kostomlaty pod Mil. - změny ve vydávání cestovních průkazů

OÚ Ohníč - setkání horníků

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA - veřejná vyhláška

OÚ Kostomlaty pod Mil. - zastavení dodávky pitné vody

Marius Pedersen - nebezpečný odpad

ČEZ - Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ - Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ - Přerušení dodávky elektřiny

ČEZ - Přerušení dodávky elektřiny

OÚ Kostomlaty pod Mil. -Volba prezidenta republiky 2018

PČR -Nábor

OÚ Kostomlaty pod Mil. -Volba prezidenta republiky 2018

OÚ Kostomlaty pod Mil. -Rozsvícení stromečku 2017

OÚ Kostomlaty pod Mil. -Obnova katastrálního operátu

OÚ Kostomlaty pod Mil. -podání přiznání k dani z nemovitosti

OÚ Kostomlaty pod Mil. -Obnova- KO-povinnosti vlastníků

OÚ Kostomlaty pod Mil. - Cvičílek – nový pohybový kroužek

OÚ Kostomlaty pod Mil. - Očkovámí psů

OÚ Kostomlaty pod Mil. - kotlíková dotace

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pohybový kroužek

ČEZ - přerušení dodávek elektřiny

Bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Obec Kostomlaty  získala za tříděný odpad v roce 2016 celkem 51 184,- Kč.
Děkujeme občanům, kteří třídí odpad

Jízdní řád

ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 15.05.2017 od 08:00 do 17:00.

Kanalizační řád

Kanalizační řád - rozhodnutí

Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Pitná voda - protokol o zkoušce.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním.

CETIN - vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.

Úřad práce ČR - pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Teplice - Upozornění pro držitele platných průkazů TP, ZTP a ZTP/P.


Kotlíkové dotace 2016 - informace - Informativní schůzka 2.2.2016 v MKC v 16:00 hod.

ČEZ Distribuce - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 18.9.2015 od 12:00 do 15:00.

Kotlíkové dotace

Rada Ústeckého kraje schválila Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 12. května 2014 v 8 hodin. Posledním dnem, kdy bude možné žádost podat, je 31. červenec 2014, pokud nebude do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun.

Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých zdrojů, tedy konkrétně z lokálních topenišť na tuhá paliva. O předchozí výzvu byl velký zájem, připravené finanční prostředky byly vyčerpány již za měsíc.

K vlastnímu podání žádosti stačí vyplněná a vlastnoručně podepsaná žádost, kde žadatelem je vždy vlastník nemovitosti, kde se kotel mění a fotodokumentace starého kotle na tuhá paliva s ručním plněním, jak je napojený na otopnou soustavu a komínové těleso. V případě více vlastníků nemovitosti ještě souhlas spoluvlastníků s nákupem, instalací a provozováním nového kotle.
Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Kontaktními osobami pro věcné vyřízení jsou:
za Ústecký kraj Dagmar Cettlová (tel.: 475 657 162, e-mail: cettlova.d@kr-ustecky.cz) a Jana Šeflová (tel.: 475 657 576, e-mail: seflova.j@kr-ustecky.cz),
za SFŽP Gabriela Sedláková (tel.: 267 994 127, e-mail: gabriela.sedlakova@sfzp.cz).

Přílohy:

1.Často kladené dotazy

2.Krok za krokem (ppt)

3.Formulář žádosti _5.Společná výzva

3.Formulář žádosti _5.Společná výzva

4.Společná výzva včetně formuláře žádosti

5.Aktualizované Zásady pro poskytování podpory z Fondu životního prostředí ÚK.

6.Aktualizované Přílohy XIII

7.Souhlas k nakupu manzel(ka)

8.Souhlas k nakupu

9.Obálka