DOTACE EU
"Komunitní centrum Kostomlaty pod Milešovkou"

Informace o projektu.pdf

Komunitní centrum.pdf

Plakat.docx

Video Kravin-KC

"Nakládání s odpady v obci Kostomlaty pod Milešovkou"

Základní informace o projektu

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
"Vize přestane být snem"
www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu
"Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou" – ČÁST 1.a

Popis projektu.docx

Stavební práce na projektu finišují.pdf

Další záměry obce s objektem.pdf

Stavební povolení - OÚPSŘ.pdf

Stavební povolení - Odbor dopravy.pdf

Smlouva o dílo - Prováděcí PD.pdf

Smlouva o dílo - stavební část.pdf

Dodatek smlouvy o dílo - stavební část.pdf

Příkazní smlouva - stavební dozor.pdf

Dodatek k příkazní smlouvě - stavební dozor.pdf

"Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou" – rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby - listopad 2011

"Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou" – zpracování projektové dokumentace

Záměr - červenec 2010

Základní informace o projektu

Výsledek výběrového řízení na zhotovitele - březen 2011

Informace o projektové dokumentaci - září 2011

"Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty p.Mil." - Realizace projektu

Průběh realizace projektu je zachycen a popsán v následujících pdf dokumentech:

realizace 01 (2,63 MB)

realizace 02 (4,44 MB)

realizace 03 (1,74 MB)

realizace 04 (1,70 MB)

realizace 05 (2,60 MB)

"Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty p.Mil." - Informace o poskytnuté dotaci

Obci Kostomlaty pod Milešovkou byla v měsíci září 2009 poskytnuta dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad na akci "Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty p.Mil." Předmětem projektu je revitalizace a rekonstrukce budovy bývalého kina a její přeměna na kulturní a vzdělávací centrum spojená s revitalizací a rekonstrukcí veřejných ploch v centru obce.

Díky prostředkům z EU tedy obec získá objekt, ve kterém bude možné realizovat celou řadu aktivit, např. možnost promítání digitálních filmů (plánujeme pravidelná filmová představení pro děti a také pásma filmů pro pamětníky), sál s možností promítání nejnovějších výukových programů, který jistě využijí učitelé a žáci naší ZŠ, jeviště pro ochotnické divadlo, prostor k pořádání besed a dalších vystoupení atd. Součástí centra bude také prostor pro pořádání výstav a společenská místnost.

V rámci projektu bude dále vytvořena klidová zóna v prostoru bývalé požární nádrže a dojde k úpravám návsi.

Plánovaný finanční rámec projektu:

 

Druh dotace / zdroje spolufinancování

 

Podíl na celkových způsobilých výdajích v %

 

Dotace z rozpočtu RR SZ

 

6 303 268,66

 

 

 

 

72,51

 

Dotace ze strukturálních fondů ERDF

 

5 792 192,81

 

Příspěvek z národních veřejných zdrojů

 

511 075,85

 

Vlastní podíl žadatele

 

2 389 469,34

 

 

 

27,49

 

Veřejné prostředky

 

2 389 469,34

 

Soukromé spolufinancování

 

0,00

 

Celkové způsobilé výdaje

 

 

8 692 738,00

 

100,00