ÚŘEDNÍ DESKA

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na ZO
Vyvěšeno dne: 08.10.2019
Bude sejmuto dne:16.10.2019

MM Teplice - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacich
Vyvěšeno dne: 30.09.2019
Bude sejmuto dne:16.10.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na Shromáždění sdružení Mikroregionu Svornost
Vyvěšeno dne: 09.09.2019
Bude sejmuto dne:21.09.2019

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 03.09.2019
Bude sejmuto dne:19.09.2019

Exekutorský úřad Litoměřice - dražební jednání
Vyvěšeno dne: 23.08.2019
Bude sejmuto dne:17.10.2019

Krajský úřad Ústeckého kraje - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 23.08.2019
Bude sejmuto dne:09.10.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Vyvěšeno dne:23.08.2019
Bude sejmuto dne:---

MM Teplice - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 23.08.2019
Bude sejmuto dne:09.09.2019

Mikroregion Svornost - Pololetní účet
Vyvěšeno dne: 01.08.2019
Bude sejmuto dne:19.08.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - Pololetní účet
Vyvěšeno dne: 01.08.2019
Bude sejmuto dne:19.08.2019

MM Teplice - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 24.07.2019
Bude sejmuto dne:1.11.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 11.07.2019
Bude sejmuto dne:21.07.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na ZO
Vyvěšeno dne: 02.07.2019
Bude sejmuto dne:11.07.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 02.07.2019
Bude sejmuto dne:---

OÚ Kostomlaty pod Mil. - oznámení o prodeji
Vyvěšeno dne: 24.06.2019
Bude sejmuto dne:10.07.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - informace o pronájmu
Vyvěšeno dne: 24.06.2019
Bude sejmuto dne:10.07.2019

Soudní exekutor - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
Vyvěšeno dne: 17.06.2019
Bude sejmuto dne:15.08.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na Shromáždění sdružení Mikroregionu Svornost
Vyvěšeno dne: 13.06.2019
Bude sejmuto dne:21.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na ZO
Vyvěšeno dne: 11.06.2019
Bude sejmuto dne:20.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - návrh závěrečného účetu DSO Mikroregion Svornost
Vyvěšeno dne: 30.05.2019
Bude sejmuto dne:16.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - návrh závěrečného účetu obce za rok 2018
Vyvěšeno dne: 30.05.2019
Bude sejmuto dne:16.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na ZO
Vyvěšeno dne: 19.05.2019
Bude sejmuto dne:28.05.2019

MM Teplice - úprava provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno dne: 17.05.2019
Bude sejmuto dne:7.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - záměr o prodeji
Vyvěšeno dne: 15.05.2019
Bude sejmuto dne:17.06.2019

FÚ pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 26.04.2019
Bude sejmuto dne:28.05.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - informace o počtu volebních okrsků
Vyvěšeno dne: 26.04.2019
Bude sejmuto dne:27.05.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Vyvěšeno dne: 11.04.2019
Bude sejmuto dne:27.05.2019

Soudní exekutor - usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
Vyvěšeno dne: 03.04.2019
Bude sejmuto dne:06.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - stanovení minimálního počtu okrskové komise
Vyvěšeno dne: 29.03.2019
Bude sejmuto dne:27.05.2019

MM Teplice - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 29.03.2019
Bude sejmuto dne:15.04.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
Vyvěšeno dne: 14.03.2019
Bude sejmuto dne:12.06.2019

Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu
Vyvěšeno dne: 12.03.2019
Bude sejmuto dne:12.06.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
Vyvěšeno dne: 24.02.2019
Bude sejmuto dne:12.03.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - cenový výměr 1/2019
Vyvěšeno dne: 24.02.2019
Bude sejmuto dne:12.03.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - pozvánka na Shromáždění sdružení Mikroregionu Svornost
Vyvěšeno dne: 21.02.2019
Bude sejmuto dne:16.03.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - výroční zpráva Mikroregion Svornost
Vyvěšeno dne: 21.02.2019
Bude sejmuto dne:13.03.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - výroční zpráva
Vyvěšeno dne: 01.02.2019
Bude sejmuto dne:19.02.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - elektronická dražba
Vyvěšeno dne: 30.01.2019
Bude sejmuto dne:28.03.2019

OÚ Kostomlaty pod Mil. - oznámení o pronájmu
Vyvěšeno dne: 21.01.2019
Bude sejmuto dne:02.02.2019

MM Teplice - úprava provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno dne: 31.12.2018
Bude sejmuto dne:18.01.2019

MM Teplice - úprava provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno dne: 12.11.2018
Bude sejmuto dne:---

MM Teplice - dražební vyhláška
Vyvěšeno dne: 09.11.2018
Bude sejmuto dne:10.01.2019


Úřední deska - historie 2018

Úřední deska - historie 2017